Side nav buttonsKontaktKe staženíCenímÚvod

Program DYSLEKTIK

Program byl vyvinut ve spolupráci s Okresní pedagogicko - psychologickou poradnou v Klatovech.

Program je určen nejen pro děti se specifickými poruchami učení. děti si pomocí programu mohou provičovat :

  • vyjmenovaná slova
  • měkčení - psaní i nebo y po hláskách n, d, t
  • dále rozlišování jednotlivých hlásek (spodoba)
  • vizuální paměť
  • psaní znělých a neznělých souhlásek
  • psaní háčků a čárek
  • dělení slov na slabiky
  • slovní zásobu (žák má za úkol vytvořit nová slova buď přidáním písmene do slova, nebo změnou nějakého písmena ve slově, případně použitím písmen jiného slova)
  • ještě ně několik dalších

Program lze velice snadno modifikovat s minimální znalostí práce s počítačem.

Speciální akce

Multilicence pro jedno zařízení za cenu licence pro 10 instalací.